Ställning (allmän/särskild)

Ställning (allmän/särskild)

Allmän utbildning ställning ( upp till 9 meter )

Arbetsmiljöverket föreskriver, AFS 2013:4, att den som direkt eller indirekt ansvarar för, planerar eller monterar/hanterar ställning skall ha genomgått utbildning. Detta gäller oavsett tidigare erfarenheter.

Kursen består av förberedande studier samt 8 timmar lärarledd kursdag.

Kursinnehåll
 • Regler för ställningar i Sverige
 • Risker och säkerhet med ställningar
 • Olika metoder att skydda sig mot fall vid uppförande och nedmonterande av ställningar
 • Förståelse av planer för uppförande, nedmontering eller ändring av ställningar
 • Metoder för upp och nedtransport/lyft av ställningsmaterial
 • Olika typer och fabrikat av prefabricerade ställningar
 • Förankring av ställningar 


Efter genomgången kurs och godkänt teoriprov erhålls ett personligt utbildningsbevis

Särskild utbildning ställning

Arbetsmiljöverket föreskriver, AFS 2013:4,2004:4, att den som direkt eller indirekt ansvarar för, planerar eller monterar/hanterar ställningar skall ha genomgått utbildning. Detta gäller oavsett tidigare erfarenheter.

Behörighet över nio meter eller mer komplicerade ställningar. Inför kursen skall förberedande studier på ca 40 timmar genomförts och därefter ca 40 timmar lärarledd kursdel, 5 arb dagar.

Kurs innehåll, enligt bilaga 3 i AFS 2013:4
 • Grundlig genomgång av regler för ställningar i Sverige
 • Allmänna principer för uppförande av rör och kopplingsställningar
 • Genomgång av olika typer och fabrikat av prefabricerade ställningar och kopplingar
 • Hur kan ställningar användas på annat sätt än vad som framgår av instruktion
 • Metoder för att skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställningar
 • Metoder för upp och ned transport samt lyft av ställningsmaterial
 • Förankring av ställningar
 • Inklädnad av ställningar
 • Dimensionering av ställningar
 • Orientering om speciella ställningskonstruktioner

Efter genomgången erhålls ett personligt utbildningsbevis. Diplom med förteckning av kursinnehåll samt kort.

Tilläggsutbildning om väderskydd

Arbetsmiljöverket föreskriver, AFS 2013:4, att den som direkt eller indirekt ansvarar för, planerar eller monterarar/hanterar Väderskydd på ställningar skall ha genomgått utbildning.
Du skall inför kursen genomfört förberedande studier på ca 16 timmar och därefter ca 16 timmar lärarledd kursdel, 2 arb dagar.

Kurs innehåll, enligt bilaga 3 AFS 2013:4

 • En grundlig genomgång av regler för väderskydd i Sverige
 • Allmänna principer för uppförande av väderskydd
 • Genomgång av olika typer av väderskydd
 • Hur väderskydd och ställning kan kombineras 

Efter genomgången utbildning och teoretiskt prov erhålls ett personligt utbildningsbevis

Vid frågor eller bokning:

Fortfarande förvirrad om våra funktioner? Få en konsultation

Våra experter är redo att hjälpa dig. Tveka inte kontakta oss för om du har önskar
få skräddarsydd offert eller konsultation innan ni lägger en beställning.