Säkra lyft och Signalman

Säkra lyft och Signalman

Enligt AFS 2006:6. Användning av lyftanordningar och lyftredskap, så krävs att ” En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning” samt att detta skall finnas dokumenterat.

Efter genomgången kurs erhålls ett kursbevis.

Vid frågor eller bokning:

Fortfarande förvirrad om våra funktioner? Få en konsultation

Våra experter är redo att hjälpa dig. Tveka inte kontakta oss för om du har önskar
få skräddarsydd offert eller konsultation innan ni lägger en beställning.