RENSTA Utbildningsforum AB

PCB

PCB

Information om PCB, 1 dag


Målgrupp: Information/kurs om PCB för dig som riskerar att komma i kontakt med ämnet.

Innehåll: Vi går igenom egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder, nödfallsåtgärder, handhavande av personlig skyddsutrustning, arbetsmetoder, kontrollåtgärder, avfallshantering, saneringsåtgärder och bestämmelser om medicinska kontroller.

Förkunskap: Avklarad grundutbildning i asbesthantering, 2 eller 4 dagar. Efter genomgången kurs erhålls diplom för halkskyddad golvmassa och fogmassa

Fortfarande förvirrad om våra funktioner? Få en konsultation

Våra experter är redo att hjälpa dig. Tveka inte kontakta oss för om du har önskar
få skräddarsydd offert eller konsultation innan ni lägger en beställning.