Brandfarliga arbeten

Brandfarliga arbeten

Alla jobb som utförs med verktyg som ger gnistor eller värme kallas Brandfarliga arbeten.

För att genomföra ett hett arbetes ka det alltid finnas minst två personer inblandade. Tillståndsansvarig (Beställaren) och personen som ska utföra arbetet. Om den tillståndsansvarige bedömer att arbetet som ska utföras är brandfarligt, ska han/hon ge ett skriftligt tillstånd till den/dem som ska utföra arbetet och även bedöma om det behövs en eller flera brandvakter.

Utbildningen är gemensam för alla yrkesgrupper och tar 6-8 timmar. Du får genom utbildningen rätt att vara Tillståndsansvarig, Utförare och Brandvakt samt rätt att jobba med tätskikt på tak och balkonger.

Efter avslutad utbildning utfärdas ett certifikat av Svenska Brandsäkerhetsföretag utbildning AB/SVEBRA som är giltigt i 5 år.
All utbildning genomförs med behörig kursledare

Fortfarande förvirrad om våra funktioner? Få en konsultation

Våra experter är redo att hjälpa dig. Tveka inte kontakta oss för om du har önskar
få skräddarsydd offert eller konsultation innan ni lägger en beställning.