Asbest

Asbest

Information om asbest, 1 dag

(AML Kap. 3, §3, AFS 2006:001 §36 TSFS 2009:119 Sjöfart)

Målgrupp: Alla som vistas på arbetsplatser där asbest kan förekomma, även sjöfart.

Innehåll: Vi går igenom asbestens egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder, nödfallsåtgärder, handhavande av personlig skyddsutrustning, arbetsmetoder, kontrollåtgärder, avfallshantering, saneringsåtgärder och bestämmelser om medicinska kontroller.

Temat och inriktningen på dagen styrs av beställaren och kan riktas mot exempelvis fastighetsägare, hyresgäster eller människor på en arbetsplats.

Anpassad utbildning, särskild utbildning, 2 dagar

(AFS 2006:001 §36 TSFS 2009:119 Sjöfart)

Målgrupp: anpassas för olika yrkesgrupper, utomhussanering, servicejobb sjöfart, m.m.

Innehåll: En grundläggande utbildning enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2006:001 §36 för dig som arbetar med asbest. Utbildningen innehåller information om rivning och sanering inomhus, utomhus och utanför inneslutning (exempelvis i glove-bag) och ger dig behörighet att arbeta med asbest.

Vi går igenom asbestens egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder, nödfallsåtgärder, handhavande av personlig skyddsutrustning, arbetsmetoder, kontrollåtgärder, avfallshantering, saneringsåtgärder, bestämmelser om medicinska kontroller och rivningsteknik med praktiska tillämpningsövningar.

Full behörighet, särskild utbildning, 4 dagar

(AFS 2006:001 §36, TSFS 2009:119 Sjöfart)

Målgrupp: En grundläggande utbildning enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2006:001 §36 för dig som arbetar med asbest. Utbildningen innehåller information om rivning och sanering inomhus, utomhus och utanför inneslutning (exempelvis i glove-bag) och ger dig full behörighet att arbeta med asbest.

Innehåll: Vi går igenom asbestens egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder, nödfallsåtgärder, handhavande av personlig skyddsutrustning, arbetsmetoder, kontrollåtgärder, avfallshantering, saneringsåtgärder, bestämmelser om medicinska kontroller och rivningsteknik med praktiska tillämpningsövningar.

Komplettering och repetition, 1 dag

(AFS 2006:1)

Målgrupp: Behöriga i behov av uppdatering

Innehåll: Enligt AFS 2006:1 §36, måste du som arbetar med asbest komplettera din kunskap vart femte år. Den här utbildningsdagen är en snabb repetition och uppdatering av det du lärde dig under grundkursen. Kompletteringen gör att du blir behörig för att hantera asbest i ytterligare fem år.

Fortfarande förvirrad om våra funktioner? Få en konsultation

Våra experter är redo att hjälpa dig. Tveka inte kontakta oss för om du har önskar
få skräddarsydd offert eller konsultation innan ni lägger en beställning.