Asbest sjöfart

Asbest sjöfart

Vi erbjuder flera olika utbildningar inom asbest. sjöfart.
Samtliga utbildningar går att få på valfri ort i Sverige.

Allmän utbildning asbestförekomst på fartyg , 1 dag

(AML Kap. 3, §3, AFS 2006:1 asbest, TSFS 2009:119 Sjöfart)

Målgrupp: Alla som arbetar ombord

Innehåll: Vi går igenom asbestens egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder, nödfallsåtgärder, handhavande av personlig skyddsutrustning, arbetsmetoder, kontrollåtgärder, avfallshantering, saneringsåtgärder och bestämmelser om medicinska kontroller.

Särskild utbildning, 2 dagar

(AFS 2006:1 asbest, TSFS 2009:119 Sjöfart)

Målgrupp: arbetsledare eller yrkesgrupper som utför byggnadstekniska arbeten ombord

Innehåll: En grundläggande utbildning enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2006:001 §36 för dig som arbetar med asbest. Utbildningen innehåller information om rivning och sanering inomhus, utomhus och utanför inneslutning (exempelvis i glove-bag) och ger dig behörighet att arbeta med asbest.

Vi går igenom asbestens egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder, nödfallsåtgärder, handhavande av personlig skyddsutrustning, arbetsmetoder, kontrollåtgärder, avfallshantering, saneringsåtgärder, bestämmelser om medicinska kontroller och rivningsteknik med praktiska tillämpningsövningar.

Komplettering och repetition, 1 dag

(AFS 2006:1, TSFS 2009:119 Sjöfart)

Målgrupp: Behöriga i behov av uppdatering

Innehåll: Enligt lag måste du som arbetar med asbest komplettera din kunskap vart femte år. Den här utbildningsdagen är en snabb repetition och uppdatering av det du lärde dig under grundutbildningen. Kompletteringen gör att du blir behörig för att hantera asbest i ytterligare fem år.

Vid frågor eller bokning:

Fortfarande förvirrad om våra funktioner? Få en konsultation

Våra experter är redo att hjälpa dig. Tveka inte kontakta oss för om du har önskar
få skräddarsydd offert eller konsultation innan ni lägger en beställning.