Våra utbildningar

Våra utbildningar riktar sig till dig som arbetar med sanering, inventering eller där asbest kan förekomma i ditt arbete.

Samtliga utbildningar kan även företagsbeställas och anpassas efter ditt företag eller bransch.

Läs mer om:

Asbest

Asbest sjöfart

PCB

Fallskydd

Företagsanpassad utbildning

 

Distanskurs

Vi håller följande lärarledda kurser via webben:

- Asbestkomplettering
- PCB (för fog och halkskyddad golvmassa)
- Dammhantering
- Fallskydd & Säkra lyft

 

Förfrågan och anmälan

Välkommen med din förfrågan/anmälan till bokning@rensta.se
Vi behöver följande uppgifter: namn, företag, faktureringsadress, organisationsnummer

 

Bekräftelse och betalning

Så snart vi fått din anmälan skickar vi en bokningsbekräftelse. Därefter får du en faktura som ska vara betald innan utbildningen startar. Obs! Det är viktigt att du betalar före start så att du garanterar din plats.

 

Certifiering

Efter genomförd utbildning erhåller du ett Diplom och ett Certifikat utfärdat av BYN.

 

Asbestutbildning i Norge

Vi erbjuder asbestutbildningar i Norge enligt där gällande lagstiftning. Kontakta oss för mer information.

 

Vid frågor eller bokning:

E-post: bokning@rensta.se
Tel: 0707-85 85 79