Säkra lyft och Signalman

Enligt AFS 2006:6. Användning av lyftanordningar och lyftredskap, så krävs att …
” En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen

Med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning” samt att detta skall finnas dokumenterat.
Efter genomgången kurs erhålls ett kursbevis

Vid frågor eller bokning:

E-post: bokning@rensta.se
Tel: 0707-85 85 79