PCB

Information om PCB, 1 dag

Målgrupp: Information/kurs om PCB för dig som riskerar att komma i kontakt med ämnet.

Innehåll:  Vi går igenom egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder, nödfallsåtgärder, handhavande av personlig skyddsutrustning, arbetsmetoder, kontrollåtgärder, avfallshantering, saneringsåtgärder och bestämmelser om medicinska kontroller.

Förkunskap
Avklarad grundutbildning i asbesthantering, 2 eller 4 dagar

Efter genomgången kurs erhålls diplom för halkskyddad golvmassa och fogmassa

För bokning eller vid frågor:


E-post: bokning@rensta.se
Tel: 0707-85 85 79