Utbildningar inom Asbest, PCB, Fallskydd, Brandfarliga arbeten och Dammbekämpning

Enligt AFS 2006:1 Asbest, så ska den som leder samt den som utför arbeten med asbest, ha särskild utbildning i ämnet. Vårt kursutbud omfattar även andra kurser som man i samband med arbete med asbest till exempel fallskydd och heta arbeten. Vi följer riktlinjer ifrån bland andra Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN).

Kursansvarig är Peter Lundgren som sedan 1982 har vidareutbildat personal inom främst hantering och sanering av asbest och PCB. Peter har tidigare arbetat för Scanclean, SIFU, Lundgrens konsulterande ingenjörer, NFU, STI samt CLM Akademi. Kunder och uppdragsgivare är främst företag, organisationer och myndigheter i Sverige och Norge. Peter har utbildat inom Asbest i över trettio år.

Rensta Utbildningsforum är godkända utbildare av Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN),  

Läs mer om våra kurser

Läs mer om våra tjänster

Läs mer om vår integritetspolicy